Spanska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
el microchip
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
la vacuna antirrábica (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
perros guía
Typ av djur
asistenční psi
perros de asistencia
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur