Ryska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
Для [животное] есть срок карантина?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
микрочип
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
антирабическая прививка (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
паспорт питомца
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
лечение от паразитов (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Каковы правила для _______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
собаки-поводыри
Typ av djur
asistenční psi
собаки-ассистенты
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur