Polska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
paszport dla zwierząt domowych
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
psy przewodniki
Typ av djur
asistenční psi
psy towarzyszące
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur