Nederländska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
dierenpaspoort
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bewijs van ontworming
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
geleidehonden
Typ av djur
asistenční psi
hulphonden
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur