Italienska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
il microchip
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
il vaccino antirabbico
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
il passaporto per gli animali da compagnia
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
il certificato di trattamento contro la tenia
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
cani guida
Typ av djur
asistenční psi
cani da assistenza
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur