Franska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
une puce électronique
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
un vaccin contre la rage (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
un passeport animal
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
un traitement contre le ténia (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
chiens-guides
Typ av djur
asistenční psi
chiens d'assistance
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur