Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
แผ่นไมโครชิป
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
สุนัขนำทาง
chó chỉ đường
Typ av djur
สุนัขผู้ช่วย
chó hỗ trợ
Typ av djur
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur