Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikrochip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination (certifikat)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
pass för sällskapsdjur
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
bandmaskbehandling (certifikat)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Vad är reglerna gällande ________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
ledarhundar
chó chỉ đường
Typ av djur
assistanshundar
chó hỗ trợ
Typ av djur
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur