Tyska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikrochip
Mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination (certifikat)
Nachweis der Tollwutimpfung
Krav och regler angående husdjursimport
pass för sällskapsdjur
Haustierpass
Krav och regler angående husdjursimport
bandmaskbehandling (certifikat)
Entwurmungszertifikat
Krav och regler angående husdjursimport
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Vad är reglerna gällande ________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
ledarhundar
Blindenhunde
Typ av djur
assistanshundar
Assistenzhunde
Typ av djur
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur