Portugisiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Preciso de uma licença de importação?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikrochip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination (certifikat)
vacina contra raiva (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
pass för sällskapsdjur
passaporte do animal
Krav och regler angående husdjursimport
bandmaskbehandling (certifikat)
tratamento contra tênias (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Preciso usar um transportador autorizado?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Vad är reglerna gällande ________?
Quais são as regras para ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
ledarhundar
cães-guia
Typ av djur
assistanshundar
cães auxiliares
Typ av djur
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur