Kinesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
我是否需要入口许可证?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
你的宠物入境需要 __________。
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikrochip
微芯片
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination (certifikat)
狂犬疫苗接种(证明)
Krav och regler angående husdjursimport
pass för sällskapsdjur
宠物护照
Krav och regler angående husdjursimport
bandmaskbehandling (certifikat)
绦虫治疗(证明)
Krav och regler angående husdjursimport
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Vad är reglerna gällande ________?
对______________有哪些规定?
Fråga vad reglerna är för leddjur
ledarhundar
导盲犬
Typ av djur
assistanshundar
协助犬
Typ av djur
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur