Engelska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Do I need an import license?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Is there a quarantine period for [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Are there specific rules for importing non-native species?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikrochip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination (certifikat)
rabies vaccination (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
pass för sällskapsdjur
pet passport
Krav och regler angående husdjursimport
bandmaskbehandling (certifikat)
tapeworm treatment (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Do I have to use an authorized carrier?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Vad är reglerna gällande ________?
What are the rules for ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
ledarhundar
guide dogs
Typ av djur
assistanshundar
assistance dogs
Typ av djur
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur