Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
микрочип
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Typ av djur
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Typ av djur
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur