Kinesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Мне нужна лицензия на ввоз?
我是否需要入口许可证?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Для [животное] есть срок карантина?
请问是否对【动物】有检疫期?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
你的宠物入境需要 __________。
Ange vad importbestämmelser omfattar
микрочип
微芯片
Krav och regler angående husdjursimport
антирабическая прививка (сертификат)
狂犬疫苗接种(证明)
Krav och regler angående husdjursimport
паспорт питомца
宠物护照
Krav och regler angående husdjursimport
лечение от паразитов (сертификат)
绦虫治疗(证明)
Krav och regler angående husdjursimport
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Каковы правила для _______________?
对______________有哪些规定?
Fråga vad reglerna är för leddjur
собаки-поводыри
导盲犬
Typ av djur
собаки-ассистенты
协助犬
Typ av djur
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur