Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
cães-guia
chó chỉ đường
Typ av djur
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Typ av djur
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur