Tjeckiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Preciso de uma licença de importação?
Potřebuji dovozní povolení?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Existe um período de quarentena para [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
mikročip
Krav och regler angående husdjursimport
vacina contra raiva (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
passaporte do animal
cestovní pas pro zvířata
Krav och regler angående husdjursimport
tratamento contra tênias (certificado)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
Preciso usar um transportador autorizado?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quais são as regras para ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
cães-guia
Vodící psi
Typ av djur
cães auxiliares
asistenční psi
Typ av djur
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur