Tyska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

我是否需要入口许可证?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
请问是否对【动物】有检疫期?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
你的宠物入境需要 __________。
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Ange vad importbestämmelser omfattar
微芯片
Mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
狂犬疫苗接种(证明)
Nachweis der Tollwutimpfung
Krav och regler angående husdjursimport
宠物护照
Haustierpass
Krav och regler angående husdjursimport
绦虫治疗(证明)
Entwurmungszertifikat
Krav och regler angående husdjursimport
我需要使用官方认证的承运商吗?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
对______________有哪些规定?
Wie sind die Regeln für _____________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
导盲犬
Blindenhunde
Typ av djur
协助犬
Assistenzhunde
Typ av djur
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur