Portugisiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

我是否需要入口许可证?
Preciso de uma licença de importação?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
请问是否对【动物】有检疫期?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
你的宠物入境需要 __________。
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
微芯片
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
狂犬疫苗接种(证明)
vacina contra raiva (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
宠物护照
passaporte do animal
Krav och regler angående husdjursimport
绦虫治疗(证明)
tratamento contra tênias (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
我需要使用官方认证的承运商吗?
Preciso usar um transportador autorizado?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
对______________有哪些规定?
Quais são as regras para ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
导盲犬
cães-guia
Typ av djur
协助犬
cães auxiliares
Typ av djur
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur