Nederländska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

我是否需要入口许可证?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
请问是否对【动物】有检疫期?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
你的宠物入境需要 __________。
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
微芯片
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
狂犬疫苗接种(证明)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Krav och regler angående husdjursimport
宠物护照
dierenpaspoort
Krav och regler angående husdjursimport
绦虫治疗(证明)
bewijs van ontworming
Krav och regler angående husdjursimport
我需要使用官方认证的承运商吗?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
对______________有哪些规定?
Wat is het beleid voor ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
导盲犬
geleidehonden
Typ av djur
协助犬
hulphonden
Typ av djur
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur