Italienska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

我是否需要入口许可证?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
请问是否对【动物】有检疫期?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
你的宠物入境需要 __________。
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Ange vad importbestämmelser omfattar
微芯片
il microchip
Krav och regler angående husdjursimport
狂犬疫苗接种(证明)
il vaccino antirabbico
Krav och regler angående husdjursimport
宠物护照
il passaporto per gli animali da compagnia
Krav och regler angående husdjursimport
绦虫治疗(证明)
il certificato di trattamento contro la tenia
Krav och regler angående husdjursimport
我需要使用官方认证的承运商吗?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
对______________有哪些规定?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
导盲犬
cani guida
Typ av djur
协助犬
cani da assistenza
Typ av djur
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur