Engelska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

我是否需要入口许可证?
Do I need an import license?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
请问是否对【动物】有检疫期?
Is there a quarantine period for [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Are there specific rules for importing non-native species?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
你的宠物入境需要 __________。
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
微芯片
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
狂犬疫苗接种(证明)
rabies vaccination (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
宠物护照
pet passport
Krav och regler angående husdjursimport
绦虫治疗(证明)
tapeworm treatment (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
我需要使用官方认证的承运商吗?
Do I have to use an authorized carrier?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
对______________有哪些规定?
What are the rules for ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
导盲犬
guide dogs
Typ av djur
协助犬
assistance dogs
Typ av djur
我如何为我的宠物拿到健康证明?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur