Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
il microchip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
il vaccino antirabbico
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
il passaporto per gli animali da compagnia
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
il certificato di trattamento contro la tenia
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
cani guida
chó chỉ đường
Typ av djur
cani da assistenza
chó hỗ trợ
Typ av djur
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur