Tjeckiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
il microchip
mikročip
Krav och regler angående husdjursimport
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Krav och regler angående husdjursimport
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
cani guida
Vodící psi
Typ av djur
cani da assistenza
asistenční psi
Typ av djur
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur