Svenska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
il microchip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
il vaccino antirabbico
rabiesvaccination (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
il passaporto per gli animali da compagnia
pass för sällskapsdjur
Krav och regler angående husdjursimport
il certificato di trattamento contro la tenia
bandmaskbehandling (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Vad är reglerna gällande ________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
cani guida
ledarhundar
Typ av djur
cani da assistenza
assistanshundar
Typ av djur
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur