Svenska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
une puce électronique
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
un vaccin contre la rage (certificat)
rabiesvaccination (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
un passeport animal
pass för sällskapsdjur
Krav och regler angående husdjursimport
un traitement contre le ténia (certificat)
bandmaskbehandling (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vad är reglerna gällande ________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chiens-guides
ledarhundar
Typ av djur
chiens d'assistance
assistanshundar
Typ av djur
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur