Hindi | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
une puce électronique
Krav och regler angående husdjursimport
un vaccin contre la rage (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
un passeport animal
Krav och regler angående husdjursimport
un traitement contre le ténia (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chiens-guides
Typ av djur
chiens d'assistance
Typ av djur
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur