Tjeckiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
mikročip
Krav och regler angående husdjursimport
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Krav och regler angående husdjursimport
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
guide dogs
Vodící psi
Typ av djur
assistance dogs
asistenční psi
Typ av djur
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur