Svenska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Do I need an import license?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Is there a quarantine period for [animal]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Are there specific rules for importing non-native species?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
rabies vaccination (certificate)
rabiesvaccination (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
pet passport
pass för sällskapsdjur
Krav och regler angående husdjursimport
tapeworm treatment (certificate)
bandmaskbehandling (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
Do I have to use an authorized carrier?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
What are the rules for ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
guide dogs
ledarhundar
Typ av djur
assistance dogs
assistanshundar
Typ av djur
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur