Polska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Krav och regler angående husdjursimport
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
guide dogs
psy przewodniki
Typ av djur
assistance dogs
psy towarzyszące
Typ av djur
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur