Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Behøver jeg en importtilladelse?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
rabiesvaccination
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
dyrepas
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
bændelormsbehandling
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Hvad er reglerne for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
blindehund
chó chỉ đường
Typ av djur
støttehund
chó hỗ trợ
Typ av djur
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur