Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Tôi đăng kí hộ ________
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Thông tin này là bí mật
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Bạn tên gì?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Bạn sống ở đâu?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Quốc tịch của bạn là gì?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Khi nào bạn đến [tên nước]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
độc thân
singel
Civilstatus
đã thành hôn
gift
Civilstatus
ly thân
separerad
Civilstatus
ly dị
skild
Civilstatus
sống thử
sambo
Civilstatus
kết hợp dân sự
i ett partnerskap
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
ogift par
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
i ett partnerskap
Civilstatus
góa phụ
änka
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Bạn có thu phí đăng kí không?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Phí bệnh viện
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Phí chuyên gia
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Thủ tục phẫu thuật
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị tâm thần
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nha khoa
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nhãn khoa
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Tôi muốn đăng kí xe
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Tôi muốn đăng kí _________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Kì thi lý thuyết
teoriprov
Typ av test
Kì thi lái xe
uppkörning
Typ av test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
địa chỉ
adressen
Vad vill du ändra?
tên
namnet
Vad vill du ändra?
ảnh
bilden
Vad vill du ändra?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mất
borttappat
Körkortsproblem
bị đánh cắp
stulet
Körkortsproblem
bi hư hỏng
förstört
Körkortsproblem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Tôi không có tiền án tiền sự
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka