Polska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fråga när en legitimation går ut
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mój [dokument] został skradziony.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Tôi đăng kí hộ ________
Składam podanie w imieniu _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Thông tin này là bí mật
Podane informacje są poufne.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Bạn tên gì?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Fråga efter någons namn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Fråga var och när någon är född
Bạn sống ở đâu?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fråga var någon bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Fråga efter någons adress
Quốc tịch của bạn là gì?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Fråga om någons medborgarskap
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fråga när någon anlände till landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mój stan cywilny: _____.
Ange din civilstatus
độc thân
kawaler/panna
Civilstatus
đã thành hôn
żonaty/zamężna
Civilstatus
ly thân
w separacji
Civilstatus
ly dị
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
sống thử
w konkubinacie
Civilstatus
kết hợp dân sự
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
w związku partnerskim
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
góa phụ
wdowiec/wdowa
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fråga om någon har barn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fråga om någon finansierar de samboende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ange att du till registrera dig i staden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Bạn có thu phí đăng kí không?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ange att du vill registrera din bostad
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om vad försäkringen täcker
Phí bệnh viện
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Phí chuyên gia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Xét nghiệm chẩn đoán
Badania diagnostyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Thủ tục phẫu thuật
Zabiegi chirurgiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị tâm thần
Leczenie psychiatryczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nha khoa
Leczenie stomatologiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nhãn khoa
Leczenie okulistyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Tôi muốn đăng kí xe
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Tôi muốn đăng kí _________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Kì thi lý thuyết
egzamin teoretyczny
Typ av test
Kì thi lái xe
egzamin praktyczny
Typ av test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
địa chỉ
adres
Vad vill du ändra?
tên
nazwisko
Vad vill du ändra?
ảnh
zdjęcie
Vad vill du ändra?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mất
zgubienie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
bị đánh cắp
kradzież (prawa jazdy)
Körkortsproblem
bi hư hỏng
zniszczenie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Tôi không có tiền án tiền sự
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angivande av nationaliteten på din make/maka