Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Tôi đăng kí hộ ________
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Thông tin này là bí mật
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Bạn tên gì?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Bạn sống ở đâu?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Địa chỉ của bạn là gì?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Quốc tịch của bạn là gì?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Khi nào bạn đến [tên nước]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
độc thân
单身
Civilstatus
đã thành hôn
已婚
Civilstatus
ly thân
分居
Civilstatus
ly dị
离异
Civilstatus
sống thử
同居
Civilstatus
kết hợp dân sự
民事结婚
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
未婚伴侣
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
同居伴侣关系
Civilstatus
góa phụ
鳏居
Civilstatus
Bạn có con chưa?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Bạn có thu phí đăng kí không?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Phí bệnh viện
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Phí chuyên gia
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Xét nghiệm chẩn đoán
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Thủ tục phẫu thuật
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị tâm thần
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nha khoa
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nhãn khoa
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Tôi muốn đăng kí xe
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Tôi muốn đăng kí _________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Kì thi lý thuyết
理论考试
Typ av test
Kì thi lái xe
路考
Typ av test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
địa chỉ
地址
Vad vill du ändra?
tên
名字
Vad vill du ändra?
ảnh
照片
Vad vill du ändra?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mất
丢失
Körkortsproblem
bị đánh cắp
被偷了
Körkortsproblem
bi hư hỏng
受损
Körkortsproblem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Tôi không có tiền án tiền sự
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka