Japanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
độc thân
Civilstatus
đã thành hôn
Civilstatus
ly thân
Civilstatus
ly dị
Civilstatus
sống thử
Civilstatus
kết hợp dân sự
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
góa phụ
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Kì thi lý thuyết
Typ av test
Kì thi lái xe
Typ av test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
địa chỉ
Vad vill du ändra?
tên
Vad vill du ändra?
ảnh
Vad vill du ändra?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mất
Körkortsproblem
bị đánh cắp
Körkortsproblem
bi hư hỏng
Körkortsproblem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka