Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Civilstatus
házas
ženatý/vdaná
Civilstatus
külön él a házastársától
odděleni
Civilstatus
elvált
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Civilstatus
özvegy
vdovec/vdova
Civilstatus
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
elméleti vizsga
Teoretický test
Typ av test
gyakorlati vizsga
Praktický test
Typ av test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
cím
adresu
Vad vill du ändra?
név
jméno
Vad vill du ändra?
fénykép
fotografii
Vad vill du ändra?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
elveszett
ztracený
Körkortsproblem
ellopott
ukradený
Körkortsproblem
sérült
zničený
Körkortsproblem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka