Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hol találom a ____űrlapot?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Ellopták a [dokumentumomat].
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Az információ bizalmas.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hogy hívják?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Mikor és hol született?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Hol lakik?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Mi a címe?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Mi az állampolgársága?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Mikor érkezett [országba]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

A családi állapotom ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
egyedülálló/hajadon/nőtlen
alleenstaand
Civilstatus
házas
gehuwd
Civilstatus
külön él a házastársától
uit elkaar
Civilstatus
elvált
gescheiden
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
samenwonend
Civilstatus
regisztrált élettársi kapcsolatban van
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
ongetrouwde partners
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
in een relatie
Civilstatus
özvegy
verweduwd
Civilstatus
Vannak gyermekei?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Élnek önnel eltartottak?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Szeretnék regisztrálni.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Van regisztrációs díj?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mit fedez a biztosítás?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Kórházi költségek
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szakorvos
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Műtéti beavatkozás
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Fogorvosi kezelés
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szemészeti kezelés
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Érvényes itt a jogosítványom?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Szeretném lefoglalni a __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
elméleti vizsga
theoretische test
Typ av test
gyakorlati vizsga
rijexamen
Typ av test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
cím
mijn adres
Vad vill du ändra?
név
mijn naam
Vad vill du ändra?
fénykép
mijn foto
Vad vill du ändra?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
elveszett
verloren
Körkortsproblem
ellopott
gestolen
Körkortsproblem
sérült
beschadigd
Körkortsproblem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Büntetlen előéletű vagyok.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka