Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Hol találom a ____űrlapot?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Ellopták a [dokumentumomat].
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Az információ bizalmas.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Hogy hívják?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Mikor és hol született?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Hol lakik?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Mi a címe?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Mi az állampolgársága?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Mikor érkezett [országba]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

A családi állapotom ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
egyedülálló/hajadon/nőtlen
senedza
Civilstatus
házas
edziĝinta
Civilstatus
külön él a házastársától
apartiga
Civilstatus
elvált
eksedziĝinta
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
kunviva
Civilstatus
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en civila kuniĝo
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
élettársi kapcsolatban van
en hejma partnereco
Civilstatus
özvegy
vidvina
Civilstatus
Vannak gyermekei?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Élnek önnel eltartottak?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Szeretném egyesíteni a családomat.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Szeretnék regisztrálni.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Van regisztrációs díj?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mit fedez a biztosítás?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Kórházi költségek
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szakorvos
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Műtéti beavatkozás
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pszichiátriai kezelés
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Fogorvosi kezelés
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Szemészeti kezelés
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Érvényes itt a jogosítványom?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Szeretném lefoglalni a __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
elméleti vizsga
teorian teston
Typ av test
gyakorlati vizsga
veturantan teston
Typ av test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
cím
adreson
Vad vill du ändra?
név
nomon
Vad vill du ändra?
fénykép
foton
Vad vill du ändra?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Szeretném megújítani a jogosítványom
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
elveszett
perdatan
Körkortsproblem
ellopott
ŝtelatan
Körkortsproblem
sérült
difektatan
Körkortsproblem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Büntetlen előéletű vagyok.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka