Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
ledig
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
verheiratet
házas
Civilstatus
getrennt
külön él a házastársától
Civilstatus
geschieden
elvált
Civilstatus
zusammenlebend
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
unverheiratetes Paar
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in einer Partnerschaft
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
verwitwet
özvegy
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
elméleti vizsga
Typ av test
den praktischen Teil
gyakorlati vizsga
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
cím
Vad vill du ändra?
den Namen
név
Vad vill du ändra?
das Foto
fénykép
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
elveszett
Körkortsproblem
gestohlenen
ellopott
Körkortsproblem
beschädigten
sérült
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka