Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
ledig
singel
Civilstatus
verheiratet
gift
Civilstatus
getrennt
separerad
Civilstatus
geschieden
skild
Civilstatus
zusammenlebend
sambo
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
i ett partnerskap
Civilstatus
unverheiratetes Paar
ogift par
Civilstatus
in einer Partnerschaft
i ett partnerskap
Civilstatus
verwitwet
änka
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
teoriprov
Typ av test
den praktischen Teil
uppkörning
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
adressen
Vad vill du ändra?
den Namen
namnet
Vad vill du ändra?
das Foto
bilden
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
borttappat
Körkortsproblem
gestohlenen
stulet
Körkortsproblem
beschädigten
förstört
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka