Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
ledig
soltero/a
Civilstatus
verheiratet
casado/a
Civilstatus
getrennt
separado/a
Civilstatus
geschieden
divorciado/a
Civilstatus
zusammenlebend
cohabitante
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
en unión civil
Civilstatus
unverheiratetes Paar
pareja de hecho
Civilstatus
in einer Partnerschaft
pareja de hecho
Civilstatus
verwitwet
viudo/a
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
el examen teórico
Typ av test
den praktischen Teil
el examen práctico
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
la dirección
Vad vill du ändra?
den Namen
el nombre
Vad vill du ändra?
das Foto
la fotografía
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
lo he perdido
Körkortsproblem
gestohlenen
me lo han robado
Körkortsproblem
beschädigten
se ha dañado
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka