Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
ledig
холост
Civilstatus
verheiratet
Женат/замужем
Civilstatus
getrennt
Разведен/а
Civilstatus
geschieden
Разведен/а
Civilstatus
zusammenlebend
в сожительстве
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
в гражданском браке
Civilstatus
unverheiratetes Paar
Не женатая пара
Civilstatus
in einer Partnerschaft
в домашнем партнерстве
Civilstatus
verwitwet
вдовец/вдова
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
Теоретический тест
Typ av test
den praktischen Teil
Тест на вождение
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
адрес
Vad vill du ändra?
den Namen
имя
Vad vill du ändra?
das Foto
фотография
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
потеряно
Körkortsproblem
gestohlenen
украдено
Körkortsproblem
beschädigten
повреждено
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka