Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
ledig
Singur
Civilstatus
verheiratet
Căsătorit/ă
Civilstatus
getrennt
separat/ă
Civilstatus
geschieden
divorțat/ă
Civilstatus
zusammenlebend
concobinaj
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
într-o uniune civilă
Civilstatus
unverheiratetes Paar
necăsătorit/ă
Civilstatus
in einer Partnerschaft
partener/ă de viață
Civilstatus
verwitwet
văduv/ă
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
testul teoretic
Typ av test
den praktischen Teil
examenul practic
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
Adresa
Vad vill du ändra?
den Namen
nume
Vad vill du ändra?
das Foto
fotografia
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
pierdut
Körkortsproblem
gestohlenen
furat
Körkortsproblem
beschädigten
distrus
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka