Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
ledig
单身
Civilstatus
verheiratet
已婚
Civilstatus
getrennt
分居
Civilstatus
geschieden
离异
Civilstatus
zusammenlebend
同居
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
民事结婚
Civilstatus
unverheiratetes Paar
未婚伴侣
Civilstatus
in einer Partnerschaft
同居伴侣关系
Civilstatus
verwitwet
鳏居
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
理论考试
Typ av test
den praktischen Teil
路考
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
地址
Vad vill du ändra?
den Namen
名字
Vad vill du ändra?
das Foto
照片
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
丢失
Körkortsproblem
gestohlenen
被偷了
Körkortsproblem
beschädigten
受损
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka