Hindi | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Ange din civilstatus
ledig
Civilstatus
verheiratet
Civilstatus
getrennt
Civilstatus
geschieden
Civilstatus
zusammenlebend
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
unverheiratetes Paar
Civilstatus
in einer Partnerschaft
Civilstatus
verwitwet
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
Typ av test
den praktischen Teil
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
Vad vill du ändra?
den Namen
Vad vill du ändra?
das Foto
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
Körkortsproblem
gestohlenen
Körkortsproblem
beschädigten
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angivande av nationaliteten på din make/maka