Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
ledig
senedza
Civilstatus
verheiratet
edziĝinta
Civilstatus
getrennt
apartiga
Civilstatus
geschieden
eksedziĝinta
Civilstatus
zusammenlebend
kunviva
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
en civila kuniĝo
Civilstatus
unverheiratetes Paar
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
in einer Partnerschaft
en hejma partnereco
Civilstatus
verwitwet
vidvina
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
teorian teston
Typ av test
den praktischen Teil
veturantan teston
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
adreson
Vad vill du ändra?
den Namen
nomon
Vad vill du ändra?
das Foto
foton
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
perdatan
Körkortsproblem
gestohlenen
ŝtelatan
Körkortsproblem
beschädigten
difektatan
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka