Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

____ için nereden form bulabilirim?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
[belge] ne zaman verildi?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[belge] nerede verildi?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[belge] belgem çalındı.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Bu bilgi özeldir.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Adınız nedir?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Nerede yaşıyorsunuz?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
İkamet adresiniz nedir?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Hangi ülke vatandaşısınız?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
[ülke] ne zaman geldiniz?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Kimliğinizi görebilir miyim?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Medeni halim ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
bekar
soltero/a
Civilstatus
evli
casado/a
Civilstatus
ayrılmış
separado/a
Civilstatus
boşanmış
divorciado/a
Civilstatus
birlikte yaşıyor
cohabitante
Civilstatus
medeni birliktelik
en unión civil
Civilstatus
evlenmemiş çift
pareja de hecho
Civilstatus
medeni ortaklık içinde
pareja de hecho
Civilstatus
dul
viudo/a
Civilstatus
Çocuğunuz var mı?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hastane masrafları
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Uzman doktor ücretleri
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tanı koyma testleri
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cerrahi operasyonlar
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiyatri tedavisi
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diş tedavisi
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Göz tedavisi
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Vizemi nasıl uzatabilirim?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Vize başvurum neden reddedildi?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ehliyetim burada geçerli mi?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorik sınav
el examen teórico
Typ av test
direksiyon sınavı
el examen práctico
Typ av test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adres
la dirección
Vad vill du ändra?
ad
el nombre
Vad vill du ändra?
fotoğraf
la fotografía
Vad vill du ändra?
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kayıp
lo he perdido
Körkortsproblem
çalınmış
me lo han robado
Körkortsproblem
hasarlı
se ha dañado
Körkortsproblem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Sabıka kaydım yoktur.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka