Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

____ için nereden form bulabilirim?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
[belge] ne zaman verildi?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[belge] nerede verildi?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[belge] belgem çalındı.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Bu bilgi özeldir.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Adınız nedir?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Nerede yaşıyorsunuz?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
İkamet adresiniz nedir?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Hangi ülke vatandaşısınız?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Kimliğinizi görebilir miyim?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Medeni halim ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
bekar
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
evli
coniugato/a
Civilstatus
ayrılmış
separato/a
Civilstatus
boşanmış
divorziato/a
Civilstatus
birlikte yaşıyor
convivente
Civilstatus
medeni birliktelik
in un'unione civile
Civilstatus
evlenmemiş çift
in una coppia non sposata
Civilstatus
medeni ortaklık içinde
in un'unione di fatto
Civilstatus
dul
vedovo/a
Civilstatus
Çocuğunuz var mı?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hastane masrafları
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Uzman doktor ücretleri
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tanı koyma testleri
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cerrahi operasyonlar
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiyatri tedavisi
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diş tedavisi
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Göz tedavisi
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Vize başvurum neden reddedildi?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ehliyetim burada geçerli mi?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorik sınav
esame di teoria
Typ av test
direksiyon sınavı
esame di guida
Typ av test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adres
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
ad
il nome
Vad vill du ändra?
fotoğraf
la foto
Vad vill du ändra?
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kayıp
smarrita
Körkortsproblem
çalınmış
rubata
Körkortsproblem
hasarlı
deteriorata
Körkortsproblem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Sabıka kaydım yoktur.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka