Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
ženatý/vdaná
házas
Civilstatus
odděleni
külön él a házastársától
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
elvált
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
vdovec/vdova
özvegy
Civilstatus
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
elméleti vizsga
Typ av test
Praktický test
gyakorlati vizsga
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
cím
Vad vill du ändra?
jméno
név
Vad vill du ändra?
fotografii
fénykép
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
elveszett
Körkortsproblem
ukradený
ellopott
Körkortsproblem
zničený
sérült
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka