Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
bekar
Civilstatus
ženatý/vdaná
evli
Civilstatus
odděleni
ayrılmış
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Civilstatus
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Civilstatus
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Civilstatus
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
vdovec/vdova
dul
Civilstatus
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
teorik sınav
Typ av test
Praktický test
direksiyon sınavı
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
adres
Vad vill du ändra?
jméno
ad
Vad vill du ändra?
fotografii
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
kayıp
Körkortsproblem
ukradený
çalınmış
Körkortsproblem
zničený
hasarlı
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka