Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
singel
Civilstatus
ženatý/vdaná
gift
Civilstatus
odděleni
separerad
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
skild
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
sambo
Civilstatus
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Civilstatus
nesezdaní partneři
ogift par
Civilstatus
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Civilstatus
vdovec/vdova
änka
Civilstatus
Máte děti?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
teoriprov
Typ av test
Praktický test
uppkörning
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
adressen
Vad vill du ändra?
jméno
namnet
Vad vill du ändra?
fotografii
bilden
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
borttappat
Körkortsproblem
ukradený
stulet
Körkortsproblem
zničený
förstört
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka